fbpx

Instruktioner till frivilliga verksamma under Corona-epidemin

| Uppdaterad
Illustrationsbild om kommunikation

 

 

Regeringens restriktioner för att förhindra spridningen av Corona-viruset ledde bl.a. till att fritidsverksamhet ställdes in under våren. Även SAMS frivilligverksamhet har hållit paus med ordinarie verksamheten och i stället ägnat sig åt planering. Det traditionella vårjippot ordnades som en virtuell vårkonsert och frivilliga har samlats via onlinekaffe-träffar med koordinatorerna. Koordinatorerna fortsätter att jobba hemifrån under sommaren. From. 1.6 ser en del fritidsutrymmen ut att få möjlighet att öppna, så länge säkerhetsåtgärder görs. För vänverksamhetens del vill vi därför gå ut med säkerhetsinstruktioner. För våra frivilliga ordnas fyra tillfällen för webbpresentationer och diskussioner kring dessa.

Ta dessa punkter i beaktande ifall du gör frivilligarbete:

  • Gör vänuppdraget per telefon eller data-kontakt eller genom utomhusträffar där ett säkerhetsavstånd hålls. Man får vistas utomhus bara man håller ett avstånd på minst 1–2 meter till varandra och andra människor. Undvik platser med folksamlingar och trängsel.
  • Träffa inte din vän ifall du är eller nyligen varit sjuk, kommit hem från en resa eller misstänker du utsatts för coronaviruset – Ring eller sänd meddelande och skjut upp träffen
  • Undvik smittspridning genom god hygien (THL:s rekommendationer)
  • En person med funktionsnedsättning ingår INTE automatiskt i virusets riskgrupp, fråga ditt vänpar ifall du är osäker på ifall hen tillhör riskgruppen. Föreslå kontakt per telefon- eller dator ifall att du själv tillhör riskgrupp.

Läs hela dokumentet här: SAMS instruktioner till frivilliga 2020

 

SAMS har sökt och beviljats tilläggsanslag för utvecklande av digitala vänkontakter. Projektet kör igång i sommar. Anmäl ditt intresse att vara med redan nu!

Back to top of page