fbpx

Maija Nilsson: Munskydd skapar utmaningar i coronavardagen för dem som läser på läpparna

| Uppdaterad
Bild på Maija Nilsson från Svenska Hörselförbundet.
KOLUMN

I dessa extrema tider har vi snabbt tagit till oss nya vanor som vi för ett år sedan inte kunnat drömma om. Vem hade trott att vi i Finland skulle gå omkring med munskydd när vi åker metro? Samtidigt som det är bra att vi vidtar åtgärder för att minska spridningen av covid-19 innebär de kommunikationssvårigheter för en del av befolkningen: personer som läser på läpparna på den som talar. 

Forskning visar att läppläsning är ett viktigt verktyg också för personer utan hörselskador, framförallt om det finns bakgrundsljud när någon pratar. För en person med hörselnedsättning är läppläsningen synnerligen viktig. 

Uppskattningsvis 15 procent av Finlands befolkning har någon form av hörselskada. Vid 80 års ålder har närmare 50 procent det, då åldersrelaterad hörselnedsättning är vanligt.  

Hjärnan är skapad att använda sig av synliga ledtrådar, som avläsa läppar och andra ansiktsuttryck, för att lättare förstå vad som sägs. Att bära munskydd tar bort denna viktiga visuella informationskälla. 

Att bära munskydd dämpar också talet. Och att hålla avståndet, det vi kallar social distansering, gör det också svårare att höra och förstå tal, då ljudnivån minskar. Forskning visar att ökad distans gör det svårare för en person med en hörselskada att fokusera sin uppmärksamhet på och att förstå tal. 

Det är alltså många som får det svårare med kommunikationen på grund av munskydd. Men det finns enkla och effektiva strategier för att underlätta situationen. När man bär munskydd är det viktigt att vända sig mot den man talar med, och se till att man fångat dennes uppmärksamhet, innan man börjar. Om man håller ögonkontakt med den man talar med, förbättrar man den sociala kontakten och håller uppmärksamheten fokuserad på kommunikationen. Att tala långsamt gör det lättare att lyssna. 

Tänk på att tala tydligt och att uttala väl. Om du inte är säker på att informationen gått fram, kan du be den andra upprepa vad du sagt, eller säga samma sak på nytt med andra ord. 

Produktutvecklingen går också framåt, och det börjar nu finnas genomskinliga munskydd på marknaden, som underlättar läppavläsning. Alternativa kommunikationsformer, som att skriva på papper eller skriva i realtid via exempelvis en applikation, kan vara till stort stöd. 

Särskilt för vårdpersonal är det extra viktigt att försäkra sig om att informationen inte bara hörts, utan också förståtts. Att ha viktig information tillgänglig i skrift, som kan delas ut, är ett bra komplement för att försäkra sig om att informationen går fram.  

Social distansering och munskydd gör det svårare för hörselskadade personer att få rätt information, med en växande känsla av isolering som följd. Det är viktigt att följa de allmänna riktlinjerna för att minska smittspridningen, men det är också viktigt att upplysa allmänheten om de kommunikationssvårigheter som berör många.

Maija Nilsson
är ansvarig för internationell verksamhet och
intressebevakning vid Svenska hörselförbundet rf

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 04/2020.

Back to top of page