fbpx

Civilsamhällets visselblåsare gör sina medlemmars röster hörda

| Uppdaterad
Lisbeth Hemgård är verksamhetsledare på FDUV
LEDAREN

FDUV sände ut en enkät till sina medlemmar i slutet av året. Vi ville få information om vilken typ av stöd våra medlemmar behöver av samhället och av oss i FDUV. 

Jag var personligen skeptisk till att sända ut en enkät just före jul. Kommer den att tappas bort i julposten? Kommer våra medlemmar att vara för upptagna av julförberedelser för att ens att notera den?

Döm om min förvåning när jag kom tillbaka på jobb efter julledigheterna och min kollegas skrivbord var fyllt av svarspost i stora högar. Vi hade sänt enkäten per post tillsammans med ett svarskuvert. Man kunde också besvara enkäten på nätet. Dessutom hade vi en separat lättläst enkät riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning och de hade också möjlighet att besvara enkäten genom att ringa till oss. Vi försökte sänka tröskeln för deltagande på olika sätt.

Organisationerna behövs för att upprätthålla ett levande civilsamhälle där alla får känna att de kan vara med – delaktiga – och påverka sin egen situation.

Sammanlagt fick vi in över 550 svar, största delen på pappersblanketterna. Att så många tog sig tid att besvara enkäten visar att våra medlemmar upplever FDUV:s verksamhet som viktig – de vill påverka och få sin röst hörd.

Att bli hörd och tagen på allvar är en av demokratins grundpelare. Som en intresseorganisation är FDUV:s roll att arbeta för att medlemmarnas stödbehov, rättigheter och åsikter beaktas och bemöts då samhället utvecklar social- och hälsovårdstjänster.

Min uppfattning är att en stark demokrati hålls levande genom ett aktivt civilsamhälle. Idéburna organisationer som FDUV och andra social- och hälsovårdsorganisationer spelar en viktig roll som ”visselblåsare” i civilsamhället. Motsvarar dagens service och stöd det som personerna verkligen behöver eller utvecklas servicen enligt serviceproducenternas ekonomiska beräkningar?

Därför är det så bekymmersamt att Veikkaus intäkter minskar och därigenom även stödet till social- och hälsovårdsorganisationer. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA har förvarnat organisationerna om att understödet kommer att minska redan åren 2022 och 2023.

Ett försvagat civilsamhälle kan ha allvarliga konsekvenser för demokratin. Naturliga mötesplatser där man kan träffas under fria former, kamratstöd, information om rättigheter, service och stöd – det är allt sådant som betyder mycket för människor i sårbar situation.

Vad det minskade stödet till organisationer på riktigt kommer att ha för konsekvenser vet vi inte ännu, men på FDUV kommer vi att fortsätta vårt arbete med att förmedla våra medlemmars synpunkter. Tack till alla som svarat på vår enkät.

Lisbeth Hemgård
Skribenten är verksamhetsledare på FDUV

Fotograf: Sofia Jernström

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 01/2021.

Back to top of page