fbpx

Podden Snack om funktionshinder: Hörsel och delaktighet

| Uppdaterad
Illustrationsbild på en hörselapparat.

Den 3.3 firades den internationella Hörseldagen med Frukostsnack om funktionshinder – hörsel och delaktighet. SAMS hade bjudit in Siw Östman, evenemangskoordinator vid Svenska hörselförbundet. I diskussionen deltog också Maija Nilsson, ansvarig för internationella verksamheten och intressebevakning vid Svenska hörselförbundet, Marja-Lena Södergård och Rut Nordlund-Spiby, webbredaktör för Handbok för funktionshinderservice vid THL. Diskussionen modererades av SAMS juridiska ombud Elias Vartio. Nu kan du lyssna på diskussionen i podcast-format.

Lyssna på podden Snack om funktionshinders avsnitt Hörsel och delaktighet här.

Siw Östman berättade om att hörselnedsättning är en osynlig funktionsnedsättning, den syns inte utanpå. Det finns tekniken på många ställen, men antingen kan den inte användas, eller så fungerar den inte. Det borde bli en självklarhet att t-slingan alltid är på till exempel i kyrkor, teatrar och övriga offentliga lokaler.

Coronapandemin

Mera texttolkning på svenska i krissituationer efterlyses. Nu under Coronatiden finns det ingen svenskspråkig textning eller teckenspråkstolkning på finlandssvenska i direktsändningarna på tv. Svenska hörselförbundet har börjat pusha på YLE för mera service på svenska i krissituationer för personer med hörselnedsättning. Textningen gagnar inte bara hörselnedsatta personer, även andra som inte uppfattar allting har nytta av textningen.

Coronapandemin har också medfört nya hinder för personer med hörselskada i och med användning av munskydd eller visirer. När människor använder munskydd kan personer med en hörselskada inte avläsa läpparna eller ansiktsuttrycken hos personen, vilket försvårar kommunikationen. Med användning av visir finns inte detta problem, men istället dämpas rösten hos den som talar, vilket också kan leda till svårigheter i kommunikationen.

Statistik och audionomer

Eftersom det inte finns en audionomutbildning på svenska i Finland, blir köerna och väntetiderna långa, eller så blir man helt utan service på svenska.

Uppskattningsvis finns det 800 000 personer i Finland med hörselnedsättning. Eftersom man inte får föra statistik om personer med hörselnedsättning eller personer med funktionsnedsättning i allmänhet, har man dåligt med beslutsunderlag för beslutsfattarna. Utan tillförlitlig och färsk kunskap blir det svårt att identifiera problem och röja funktionshinder för personer med nedsatt hörsel.

Back to top of page