fbpx

Många har blandade känslor inför återgången till kontoret – läs våra fem tips för att orka på jobbet i höst

| Uppdaterad
Många har blandade känslor inför återgången till kontoret – läs våra fem tips för att orka på jobbet i höst featured image

På många arbetsplatser kallas anställda i höst tillbaka till närarbete på kontoret. Många glada återseenden är att vänta, men enligt arbets­hälsoexpert kan också ångest och obehandlade konflikter komma upp till ytan.

I höst byts en lång period av distansarbete så småningom ut till närarbete eller en hybridmodell, där anställda delvis fortsätter att jobba hem­ifrån men också träffas på kontoret. En del har sett länge fram emot att träffa kollegor, men de finns också anställda som känner ångest över att lämna en lugn hemmamiljö.

Viktigt är att förstå att människor har olika behov, och att alla känslor inför förändringen är normala, säger expert.

– Vissa är nervösa, då distansarbetet hemma har känts skönt och lugnt. Man har sluppit besvärliga samarbeten, eller så är man mindre social. Andra är däremot väldigt glada över att återgå till närarbete, kanske har de känt sig understimulerade socialt, säger Anna Tienhaara, som är seniorkonsult vid Arbetshälsoinstitutet.

För en del kan det kännas rentav svårt att återvända till kontoret och interagera med kollegorna. Viktigt är att nu ta itu med diskussioner om både personalens och arbetsgivarens önskemål och behov.

– Man måste ta fram gemensamma spel­regler och ha en plan för den nya situationen på kont­oret. Det behövs en gemensam förståelse för vilka arbetsuppgifter som kräver närvaro och vad vi kan göra hemifrån.

Ett pussel för arbetsgivaren

Finländare har i regel trivts med distansarbete och många önskar fortsätta på distans åtminst­one delvis. För arbetsgivaren blir det ett pussel att ta fram en fungerande hybridmodell för arbetet.

Anna Tienhaara efterlyser också tid för utvecklingsarbete som inte blivit av under coronapandemin. Det gäller att ta tag i frågor som av en eller annan orsak blivit obehandlade under en intensiv period av distansarbete, till exempel när det gäller arbetsatmosfären.

– Under pandemin har man på många arbetsplatser främst fokuserat på få arbetet gjort. Nu när man har möjlighet att träffas igen är det bra att reservera tid för diskussion om samarbete och stämningen i gruppen överlag, säger Tienhaara.

Hur tror du att distansarbetet har påverkat konflikthanteringen på arbetsplatserna?

– Jag tror konflikter har varit svårare att hantera, eftersom många upplevt det omöjligt att ta upp känsliga saker via internet. Det har upplevts lättare att tala om sakfrågor och arbetsuppgifter. Det kan också ha varit svårt att ta upp frågor som inte finns på agendan för ett videomöte, säger Tienhaara, som stöder organisationer till exempel med att lösa konflikter eller ta fram nya samarbetsmodeller.

5 tips för att orka på jobbet i höst

  • Begrunda: vad hoppas du av arbetslivet just nu? Hur kan och vill du jobba efter corona­perioden? Ta tid för att reflektera över dina egna behov.
  • Diskutera dina önskemål med kollegor och förmän. När alla tänkt igenom hur ett hybrid­arbete fungerar bäst för egen del kan man ta gemensamma beslut.
  • Upprätthåll vanor och rutiner som stöder ditt välmående generellt, också utanför arbetet. Alla behöver någon form av balans i livet. Försök hitta ett sätt att slappna av.
  • Notera också det positiva med din situation och det goda med hybridarbete. Vad får dig att känna dig bra och inspirerad? Hur gynnas du av att jobba på distans, vilka fördelar finns med att träffa kollegor på kontoret? Det är tungt för alla att endast tänka på utmaningar.

Alla ska känna sig hörda

Tienhaara har en fingertoppskänsla att många känner sig trötta efter en lång coronaperiod. Otaliga frågor kan bubbla under ytan.

– Tiden och energin har varit knapp för att till exempel diskutera fördelningen av arbetsuppgifter, ansvar och hur man mår som grupp. Mycket kan ha blivit otydligt under en längre tid.

Nu när diskussioner förhoppningsvis inleds är det avgörande att alla känner sig hörda, understryker konsulten.

– Det svåra kan vara om det bara finns en sanning – till exempel att distansarbete är det enda alternativet, eller att man ska vara på kont­oret så mycket som möjligt. Sanningen ligger någonstans mitt emellan. Det är viktigt att alla blir hörda och att allas åsikter accepteras, säger Anna Tienhaara.

Text: Eva Lamppu

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 03/2021.

Back to top of page