fbpx

Biografer fick tillgänglighetsdirektiv

| Uppdaterad
Biografer fick tillgänglighetsdirektiv featured image

De finländska biograferna har fått tillgänglighetsdirektiv som ska öka möjligheterna för alla att ta del av kult­ur. Anvisningarna har tagits fram av Tillgänglighetsforumet för film, som består av organisationer inom filmbranschen och på funktionshinderfältet.

Förutom den fysiska miljön tar direktivet ställning till övriga aspekt­er som påverkar tillgängligheten, så som textning för personer med nedsatt hörsel samt att den personliga as­sist­entens biobiljett borde vara gratis. Särskilt inhemska filmer har länge varit problem­atiska ur tillgänglighetssynvinkel, och forumet uppmuntrar nu biosalonger att fästa uppmärksamhet vid deras textning.

Biografer förutsätts lägga ut detaljerad information om tillgänglighet och textning på sina webbplatser. Avsikten är att alla biobesökare ska känna sig välkomna och trygga i biosalongen.

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 04/2021.

Back to top of page