fbpx

DigiDu – dags att du blir digital

| Uppdaterad
DigiDu – dags att du blir digital featured image

Många förbund och föreningar har format om sin verksamhet under pandemin och en stor del aktiviteter genomförs digitalt. Detta betyder ändå inte att alla hoppat på det digitala tåget. Flera personer upplever fortfarande digitaliseringen som utmanande. Kampanjen DigiDu handlar om att vi tillsammans försöker nå personer som ännu inte är digitala. Är du med?

Samhället blir alltmer digitalt och det kräver samtidigt att vi vässar våra digitala kunskaper – en viktig medborgarfärdighet. Trots att det digitala kan kännas besvärligt eller rent ut sagt skrämmande, är det viktigt att kunna ta del av den digitala världen. Digitala lösningar skapar nämligen nya möjligheter att hålla kontakt med vänner och familj, sköta ärenden och ta del av olika evenemang, kurser och kulturupplevelser.

Under våren 2022 ordnar Förbundsarenan tillsammans med de finlandssvenska förbunden en kampanj för att minska digitalt utanförskap i Svenskfinland – och SAMS är med!

Bli digitalt delaktig tillsammans med oss

SAMS erbjuder verksamhet som stöder digital delaktighet. Många av SAMS evenemang har under pandemin ordnats på distans och vi kommer att göra det även i fortsättningen. Det skickas alltid instruktioner om hur man använder den digitala plattformen och vem man kan kontakta ifall man har problem med tekniken. Läs om SAMS kommande evenemang i händelsekalendern.

SAMS vänverksamhet förmedlar frivilliga digivänner till personer med funktionsnedsättning. Digivännerna har distanskontakt via videosamtal, telefonsamtal och meddelanden. Läs mera om Digivänner och anmäl dig som frivillig här.

SAMS vänverksamhet lånar också ut surfplattor med internetuppkoppling till personer med funktionsnedsättning som skulle vilja bli mer digitalt delaktiga eller till exempel ha en Digivän. Läs mera om utlåning av surfplattor här.

Hur kan du vara med?

För att nå ut med kampanjen behöver vi förbundens och föreningarnas hjälp. Delta i kampanjen och berätta om din organisations verksamhet och bli en DigiAmbassadör.

DigiAmbassadörer kan vara enskilda personer, grupper, föreningar eller förbund. En DigiAmbassadör berättar om sin organisations digitala verksamhet och uppmuntrar personer som ännu inte är digitalt delaktiga att prova på och delta. Som DigiAbassadör kan du också dela ut en kampanjbroschyr där tre personer berättar om sina digitala erfarenheter. Läs mer om hur du blir DigiAmbassadör och beställ kampanjbroschyren här.

Back to top of page