fbpx

20 år av möten människor emellan

| Uppdaterad
20 år av möten människor emellan featured image
KOLUMN

I år fyller SAMS vänverksamhet 20 år. Under årens lopp har verksamheten haft många namn, den har bytt ansvarig organisation och utvidgats. Det hela började med ett projekt som skulle bygga upp en modell för att rekrytera, utbilda och förmedla stödpersoner i mellersta Nyland. Man såg redan då att kommunernas anställda inte hade tillräckligt med tid för sådan social samvaro som klienterna behövde. I 2,5 års tid rekryterade projektet stödpersoner för personer med funktionsnedsättning. Projektet ansågs vara lyckat och verksamheten fick ytterligare finansiering av Penningautomatföreningen RAY. Sedan dess har det rullat på.

Vänverksamheten har gått under namn­et 4 betydelsefulla timmar, 4BT och Stödpersonsverksamhet. Det som idag kallas för frivilligvänner hette tidigare stödpers­oner, och vänsökanden kallades för stödbehövande. Verksamheten koordinerades till en början av organisationen Finlands Svenska Handikappförbund, FSH, som nuförtiden kallas FMA – Funktionsrätt med ansvar, och togs år 2012 över av SAMS. I dag finns verksamheten även i Österbotten.

Nu har vi cirka 116 vänpar och två väncirklar – och en kö på 120 vänsökande.

De tjugo åren har präglats av nya relationer, aktiviteter, promenader, diskussioner, handledning och gemenskap. I kärnan har funnits tanken om att ge människor möjlighet att stöda och finnas där för varandra, ha och vara en vän. Samtidigt har vänparen påverkat samhällets syn på personer med funktionsnedsättning genom att synas i gatubilden och ta plats. Det innebär att vänparen gjort en insats på gräsrotsnivån, men även på samhällelig nivå.

Arbetet är långt ifrån färdigt. Utveckling är nödvändigt för att en verksamhet ska hänga med i tiden. I år kommer vi att fira på olika sätt, bland annat genom en höstresa till ett inhemskt resemål. Vi hoppas i framtiden kunna göra mer samarbete med andra aktörer, och en dröm är sprida verksamheten till nya delar av Svenskfinland.

I dag tänker vi att den frivilliga får ut precis lika mycket av vänrelationen som vänsökanden gör. Man får en vän som man kan prata med, göra saker med och dela sitt liv med. Vi prat­ar om vänrelationen som en friskfaktor. Den förebygger ensamhet och främjar det sociala och psykiska välmåendet. Nyligen hade vi koordinatorer ett möte med den finska organis­ationen Tukiliitto, som arbetar med en likn­ande verksamhet, Yhdenvertainen kaveritoiminta. De har helt frångått begrepp och skillnader mellan människor: alla i deras verksamhet gör frivilligarbete. Vi blev mycket inspirerade och hoppas att även vi i framtiden ska våga ta samma modiga och självklara steg i begreppsarbetet.

Vi ser fram emot att se verksamheten utvecklas och förbättras ytterligare, i en tid när behovet av vänner är större än någonsin.

Emelie Möllerström
Skribenten jobbar som koordinator för SAMS vänverksamhet

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 01/2022.

Back to top of page