fbpx

Nyhetsbrev 01/2024: Nya ansikten på SAMS, nytt nummer av FUNK.

Nyhetsbrev 01/2024: Nya ansikten på SAMS, nytt nummer av FUNK. featured image

SAMS nyhetsbrev utkommer fyra gånger i året och innehåller aktuell information om SAMS verksamheter juridiskt ombud och vänverksamheten, bidragsutdelningen och tidningen Funktionsrätt i samarbete (FUNK.) samt nyheter från funktionshinderfältet.


Nya ansikten på SAMS

SAMS kontor har fått flera nya ansikten i år:

Alexandra Westerlund – Utvecklare

Alexandra är projektledare för det nya projektet Stärkt kunskapsledarskap, som görs i samarbete med Psykosociala förbundet, Svenska hörselförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Alexandra har en magisterexamen i hälsovetenskaper från Åbo Akademi och har tidigare även jobbat på Åbo Akademi som sekreterare.

Ali Gholami – Administrativ assistent

Ali började i mars som administrativ assistent på kontoret i Helsingfors inom ramen för Platsen är ledig-programmet. Han har studerat informations- och kommunikationsteknik vid Axxell i Karis.

Gunilla Edelmann – Informatör och evenemangsproducent

Gunilla fungerar som informatör och evenemangsproducent och efterträder Maj Ilola. Gunilla har en bakgrund inom Finlands Svenska Scouter där hon arbetat som programkoordinator.

Martin Holmgård – Frivilligkoordinator i Nyland

Martin är koordinator för SAMS vänverksamhet och efterträder Emelie Möllerström. Martin studerar socialt arbete vid Helsingfors universitet och siktar på att bli färdig nu i sommar. Martin har tidigare arbetat som socialarbetare i barnskyddet.

Vi ser fram emot att få lära känna er och få samarbeta med er kring viktiga frågor och givande projekt Våra kontaktuppgifter hittar du på SAMS hemsida.

Frukostsnack om funktionshinder: Paraidrott och motion

Välkommen på Frukostsnack den 13 juni 2024 kl. 9-10.30 på distans!

Medverkande är simmaren och paraidrottaren Henrik Krogius samt Lotta Nylund, projektledare för Vi också-projektet vid Finlands Svenska Idrott. Diskussionen kommer att behandla temat ur flera synvinklar, från gräsrotsnivå till elitidrott samt vad enskilda idrottsföreningar kan göra för att göra idrotten tillgänglig för alla.

Diskussionen modereras av SAMS jurist Dennis Rehn. Diskussionen spelas in.

Anmäl dig gärna till frukostsnacket senast 10.6

 


Svara på enkäten om utmaningar i välfärdsområdena

SAMS vill undersöka vilka problem och brister som finns i välfärdsområdena för personer med funktionsnedsättning. Enkäten riktar sig till alla personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga, anställda inom organisationer och förtroendevalda samt tjänstemän och politiska beslutsfattare. Enkäten är öppen tills vidare och kan besvaras flera gånger.

Läs mer och svara på enkäten


EU-valet närmar sig

Ögonöppnande, viktig och den bästa valpanelen hittills under EU-valskampanjen. Så beskrev många paneldeltagare valpanelen med tema funktionsrättsfrågor som ordnades av SAMS och medlemsförbunden på Ode i Helsingfors den 14.5.

Läs mer om valpanelen och diskussionerna där

Se inspelningen från valpanelen

Kom ihåg att rösta i EU-valet 9.6! Förhandsröstningen pågår 29.5-4.6.


Påverkansarbetet kring funktionshinderservicelagen fortsätter

SAMS jurister fortsätter ihärdigt att bevaka läget kring den nya funktionshinderservicelagen och arbetar med utlåtanden och intressebevakning i frågan.

Första hjälpen utbildning för SAMS vänner i Helsingfors

Onsdag 5.6 kl.16-20 ordnas en Första hjälpen utbildning för SAMS vänner i Helsingfors.

Du får lära dig hur man stillar näsblod; sköter om ett sår och hur du kan göra om någon behöver hjälp. Om du vill veta mer om vad kursen går ut på så kan du läsa blogginlägget om motsvarande kurs som hölls i Vasa.

Läs mer och anmäl dig


Må bra-dag på hösten

På hösten kommer SAMS vänverksamhet att ordna en Må bra-dag! Under Må bra-dagen gör vi roliga aktiviteter tillsammans och får kanske testa på något nytt. Datumet är ännu inte klart, vi meddelar det på SAMS hemsida och på våra Some-kanaler då det närmar sig!


Bli en frivilligvän!

SAMS vänverksamhet är ständigt i behov av nya frivilligvänner. Känner du att det här är något som du skulle vilja göra? Kom med! Det handlar om 4-10 timmar i månaden och du kan sätta en guldkant för någon på fritiden, anmäl dig via Vänner – SAMS (samsnet.fi)

Sommar-FUNK. är här!

Ett nytt nummer av SAMS tidskrift FUNK. kan nu läsas på webben och hittas snart i förbundsmedlemmarnas brevlåda .

Läs avgående europaparlamentarikern Nils Torvalds tankar vad han åstadkommit under sina 12 år i maktens korridorer och om hur finska politiker kan jobba för funktionsrätt på EU-nivå. Temat för tidningen är trygghet och vi lär oss bland annat om farorna kring psykiskt våld, hur Thailand satsar på inkluderande beredskap 20 år efter den förödande tsunamin och på vilka sätt ett hem kan göras fungerande för olika personer med funktionsnedsättningar. Vi granskar också hur regeringens sax drabbar funktionshinderfältet. Trevlig läsning!

 

Information om beviljande av bidrag skickades ut i januari 2024. Rekvirering av bidragen sker senast 15.12.2024. Nästa ansökningstid är i november 2024.

Verksamhetsledare för SAMS sökes (vikariat)

SAMS lediganslår ett vikariat som verksamhetsledare från och med den 1 september, för ett år med eventuell möjlighet till förlängning.

Sista ansökningsdag är 2.6. Läs mer på samsnet.fi


SAMS med i Svenska Hörnan på Pride 27-29.6

Under Prideveckan ordnar Svenska Hörnan program på svenska kring HBTIQA+ -frågor.

På torsdag kväll 27.6 ordnas program med temat HBTIQA+ och idrott med en utställning, föreläsning (på engelska) och paneldiskussion på Helsinki Pride House, HOBO Hotel. Under fredagen 28.6 ordnas mångsidigt program på Luckan; diskussioner, föreläsningar, pysselverkstad med mera; och på lördag deltar vi i paraden och parkfesten. Kom förbi eller stanna en längre stund i Svenska hörnans tält!

Läs mer om programmet i Svenska Hörnans Facebook-event


Läs mera om vad som är på gång inom SAMS medlemsförbund genom att trycka på logorna under.

FDUVs logo.   Svenska hörselförbundets logo.   

Back to top of page