fbpx

SAMS uttalade sig om förslaget till ny funktionshindersservicelag

| Uppdaterad
Juridiskt ombud

SAMS har lämnat in sitt utlåtande om utkastet till ny funktionshindersservicelag 11.4.2022.

Förslaget innehåller många lovande element som i bästa fall kan förbättra delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar i samhället. Till de positiva delarna i förslaget hör bland annat möjlighet till korttidsvård samt mera flexibla lösningar för att stöda rörligheten. Samtidigt finns det betydande, mycket allvarliga problem och brister i lagförslaget som det nu är formulerat.

Trots att lagreformens idé har varit att frångå från en medicinsk syn på funktionsnedsättningar och i stället bemöta behoven enligt individuella behoven, motsvarar lagförslagets formuleringar inte längre det här.  Exempelvis tillämpningsparagrafen § 2 om vem som omfattas av lagen är mycket snäv och omfattar inte nödvändigtvis exempelvis personer med sensoriska funktionsnedsättningar (t.ex. nedsatt syn eller hörsel). Den i och för sig lovande utformningen av särskild service och stöd hjälper inte, om väldigt många nu utesluts på ett godtyckligt sätt från lagens tillämpningsområde. Tillämpningsområdet är nu betydligt snävare än t.ex. i det tidigare förslaget fyra år sedan (RP 159/2018).

För övrigt har SAMS kritiserat resurskravet för personlig assistans som diskriminerande och uppmärksammat bristerna i beaktande av de svenskspråkiga behoven. SAMS har behandlat frågan om tillämpningsområdet särskilt i frågorna 8 och 11.

Förslaget förväntas gå till riksdagens behandling i september 2022 och träda i kraft redan i januari 2023.

Läs utlåtandet här

 

Back to top of page