fbpx

SAMS söker en medarbetare!

| Uppdaterad
Illustartionsbild på några personer med texten Ledigt jobb på.

Positionen är fylld! Tack för alla ansökningar!

SAMS anställer en ung vuxen under 30 år som befinner sig utanför arbetslivet och inte studerar heltid eller en person med partiell arbetsförmåga (utan åldersbegränsning) för ett år från och med mitten av september 2022. Arbetstiden är antingen heltid eller deltid enligt arbetstagarens situation och önskemål. Arbetsplatsen är på SAMS kontor i Helsingfors (Medelhavsgatan 14a) med möjlighet till distansarbete.

Medarbetarens titel är administrativ assistent. Till arbetsbilden hör varierande uppgifter som kan justeras enligt arbetstagarens intressen och kunskaper. Uppgifterna kan vara bland annat:

  • Varierande uppgifter på kontoret, så som till exempel att hämta posten och föra mötesprotokoll
  • Skriva artiklar, nyheter eller bloggtexter till SAMS webbplats
  • Hjälpa till med administrativa uppgifter som till exempel bidragsutdelningen och arkivering

Av arbetstagaren önskar vi följande:

  • Ingen specifik utbildning eller kunskaper krävs
  • Intresse i funktionshinderfältet och/eller social- och hälsovårdsområdet
  • Motiverad att göra sitt jobb och lära sig nytt
  • Talar svenska

Ansök om positionen genom att skicka en öppen ansökan och CV till verksamhetsledare Nina af Hällström (nina.afhallstrom@samsnet.fi). Platsen fylls när en lämplig medarbetare hittas.

Vad är SAMS?

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

SAMS förverkligar sitt syfte genom olika verksamhetsformer. SAMS erbjuder juridisk rådgivning och påverkansarbete, vänverksamhet, bidragsutdelning och utger den funktionshinderpolitiska tidningen FUNK.

Läs mera om SAMS här.

Varför anställer vi en person med partiell arbetsförmåga?

SAMS är med i Platsen är ledig-understödsprogrammet. Avsikten med programmet är att främja sysselsättning av personer med särskilda sysselsättningssvårigheter genom att erbjuda arbetsplatser i social- och hälsovårdsorganisationer. Understöden beviljas av Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och de administreras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Back to top of page