fbpx

Riksdagen bör godkänna funktionshinderservicelagen för att trygga jämlik service

| Uppdaterad
Riksdagen bör godkänna funktionshinderservicelagen för att trygga jämlik service featured image

Vi behöver en ny lag om funktionshinderservice för att trygga jämlik service till människor i olika åldrar och med olika former av funktionsnedsättningar, det anser flera funktionshinderorganisationer i ett gemensamt ställningstagande.

Riksdagen godkänner eller förkastar förslaget till ny lag om funktionshinderservice fredagen den 24 februari 2023. Vi undertecknande organisationer vill lyfta fram att lagförslaget utvecklats i positiv riktning i social- och hälsovårdsutskottet och grundlagsutskottet och att riksdagen nu bör godkänna lagen.

Självbestämmande för personer med funktionsnedsättning är en central del av lagförslaget. En ny lag behövs för att förverkliga bestämmelser om ett självständigt liv i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I och med reformen skulle specialomsorgslagen upphävas och flera av lagens serviceformer flyttas till den nya lagen om funktionshinderservice. Det här försvagar inte den nya lagens övriga tjänster. Den nya lagen innebär inte att exempelvis personer som får personlig assistans skulle bli ett vårdobjekt mot sin vilja.

Enligt artikel 1 i FN:s funktionshinderkonvention har personer med olika former av funktionsnedsättning jämlik rätt till stöd och hjälp enligt individuella behov. Det här kan inte förverkligas om vi i Finland fortsätter med en segregerande lagstiftning. Den nuvarande lagstiftningen beaktar inte heller specifikt barn med funktionsnedsättning och deras familjer eller överlag personer i olika åldrar. Den nya lagen skulle förbättra den här situationen. Om lagförslaget förkastas fortsätter de nuvarande ojämlikheterna. I väntan på en ny lag skulle även utvecklingsarbetet i välfärdsområdena dra ut på tiden.

Grundlagsutskottet anser att lagförslaget har förtydligats tillräckligt och så att lagen ändå är tillräckligt flexibel eftersom FN-konventionen förutsätter att funktionshinderservice ska svara på de individuella behoven. Enligt grundlagsutskottet kan förslaget godkännas och i själva verket har riksdagen redan godkänt innehållet under lagförslagets första behandling.

Vi ser det som mycket viktigt att lagens verkningar följs upp och att eventuella brister korrigeras. Här har funktionshinderorganisationerna en viktig roll. Det väsentliga nu är ändå att vi får en ny lagstiftning som ger grunden för bättre och jämlikare funktionshinderservice.

Därför bör funktionshinderlagstiftningens reform godkännas i enlighet med de ändringar som riksdagens social- och hälsovårdsutskott enhälligt föreslår.

Undertecknare:
Autism Finland
FDUV rf
Finlands CP-förbund rf
Hengitystuki ry
Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto ry
Tröskeln rf
Muskelhandikappförbundet
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Back to top of page