fbpx

SAMS vårmöte 2023

SAMS vårmöte 2023 featured image

På tisdagen den 18 april ägde SAMS stadgeenliga vårmöte rum i SOSTE:s mötesutrymmen på Universitetsgatan 5 och på distans via Teams. De kring 20 deltagarna samlades först för en vietnamesisk lunch bestående av fräsch nudelsallad med tofu samt vegetarisk pho-soppa.

Bild på vietnamesisk nudelsallad och Pho-soppa.

Sedan påbörjades själva vårmötet, som hade på agendan en genomgång av verksamhetsberättelsen och bokslutet för det gångna året 2022. SAMS jurist Marica Nordman berättade om aktuella intressepolitiska frågor inom funktionshinderfältet och besvarade även deltagarnas frågor. Frågorna handlade bland annat om påverkansarbete inför det nya regeringsprogrammet samt uppföljande av den nya funktionshinderservicelagen. Det lyftes även upp frågor relaterat till övergången till välfärdsområdena som skett i början av året. Då verksamhetsberättelsen behandlats och bokslutet fastställts, beviljades styrelsen och övriga ansvarsskyldiga ansvarsfrihet.

Efter vårmötets avslut samlades deltagarna på Universitetsgatan ännu för kaffe följt med moussekaka med smak av choklad och passionsfrukt.

SAMS juridiska ombud Marica Nordman håller en presentation.

Back to top of page