fbpx

Cecilia Ingves är 18-årig styrelsemedlem i föreningen Hörselskadade i arbetslivet: ”Det lönar sig alltid att testa”

| Uppdaterad
Cecilia Ingves.

I FUNK.:s serie Föreningshjälten träffar vi 18-åriga Cecilia Ingves som är aktiv i Hörselskadade i arbetslivet, en förening som satsar på information, gemenskap och roliga evenemang. Hon antog förtroendeuppdraget trots att hon kände sig osäker – men slutresultatet blev hur bra som helst.

Hej Cecilia! Du är styrelsemedlem i HiA, föreningen Hörselskadade i arbetslivet. Vad går er verksamhet ut på? 

– HiA grundades 2009 och vi har för tillfället cirka 520 medlemmar. Föreningen riktar sig till hörselskadade, döva, personer med meniéres sjukdom, personer med tinnitus och ljudkänsliga, främst i arbetslivet som namnet tyder på, samt ungdomar. Men vi ordnar mångsidig verksamhet och evenemang som ska passa alla åldrar, också sådant som inte har med hörsel att göra. Vi håller föreläsningar och sprider information till exempel om nya tekniska lösningar och skapar gemenskap mellan hörselskadade. Kamratstöd är otroligt viktigt för alla, men speciellt för hörselskadade, eftersom man då får träffa människor i samma situation och kan dela olika tips och tricks. 

Är ni aktiva i hela Svenskfinland?

– Vi försöker ordna verksamhet över hela Svenskfinland men den brukar koncentreras till Österbotten, eftersom vi har flest styrelsemedlemmar här. Ibland kommer medlemmar från huvudstadsområdet till Österbotten för att delta. Men under de senaste åren tycker jag att vi blivit bättre på att ordna verksamhet på olika orter. 

Hur blev du själv aktiv inom föreningen och vad ledde till att du tog emot ett styrelseuppdrag?

– Jag blev tillfrågad om jag ville komma med i styrelsen efter att min mamma varit med och främjat ungdomsverksamheten. Jag tycker att föreningen gör ett viktigt arbete så jag sa ja, även om jag inte riktigt visste vad det gick ut på och var lite osäker. Efter några möten fattade jag grejen och nuförtiden njuter jag av att gå på möten. Jag tycker det visar att det är värt att prova på nya grejer, även om man inte vet allting eller är perfekt från första försöket. 

Vad är det bästa med HiA:s verksamhet?

– Det bästa är att föreningen ger livslånga vänskapsband och att det finns verksamhet som alla kan delta i. Vi vill att det ska vara låg tröskel för att delta i våra aktiviteter. 

Vilka är dina bästa tips för hur arbetsgivare och kollegor bättre kunde ta i beaktande anställda med nedsatt hörsel? 

– Det bästa är att lyssna på vad den hörselskadade behöver. Olika personer behöver olika saker – till exempel kan det hända att en person hör bättre på ett öra än det andra och då vill sitta på en speciell plats vid matbordet. Då kan den som hör fråga om man ska flytta på sig så att den hörselskadade hör bättre. Man ska också se till att personen faktiskt hör genom att ta ögonkontakt och inte ropa från ett annat rum. Kom också ihåg att vara förstående och inte ta det personligt om den hörselskadade vill att du gör något annorlunda för att hen ska höra bättre. •

Cecilia Ingves

  • Ålder: 18.
  • Hemort: Vasa.
  • Studerar på: IB-linjen vid Vasa Övningsskola.
  • Hobbyer: Läsning och ridning.
  • Bästa jultraditionen: Julchoklad och att eventuellt få resa bort.

Text: Mikaela Remes

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 4/2023.

Back to top of page