fbpx

Våga känna dina känslor

| Uppdaterad
Illustration av en kvinna med ett långt böljande hår, som ska symbolisera kaoset inne i huvudet.

När har du senast stannat upp och känt efter hur du egentligen mår? Vår hektiska vardag gör det enkelt att undvika känslor. Men låter man bli att handskas med dem finns de ändå i undermedvetandet och kan till och med omedvetet börja styra vårt beteende.

Forskningen har identifierat sju grundläggande känslor som alla människor kan känna: glädje, hat, sorg, förvånad, förakt, rädsla och avsky. 

Psykoterapeut Matti Isosävi vid Terveystalo beskriver känslor som automatiska processer som under evolutionens gång hjälpt människan att hålla sig vid liv, fortplanta sig och må bra. De ger oss viktig information om vår omgivning, andra människor och om oss själva. Enligt Isosävi ger känslorna signaler om att något betydelsefullt håller på att hända. Därför är de värda att noteras. Också svåra känslor har således en uppgift. 

Men i brådskan är det lätt hänt att vi helt enkelt ignorerar dem. 

– Nutidsmänniskan vill gärna uträtta mycket och vara effektiv. Det psykiska måendet kan bli så illa att kroppen börjar reagera fysiskt och sätter punkt genom att bli sjuk, säger Anne Ahlgren, verksamhetsledare vid psykosociala föreningen Sympati.

Hur hantera känslorna?

I tidskriften Psychology Today skriver terapeut Sarah Epstein att en av orsakerna bakom undvikandet av svåra känslor kan vara en rädsla för att om man nu tar itu med dem så går de aldrig över. Hon påpekar att känslorna nog går om – tvärtom kan de hänga kvar och skava om man inte handskas med dem. 

En annan orsak till att vi undviker våra känslor kan vara att vi fördömer dem. Har man som barn fått höra att man inte ska gråta och bara förväntats uthärda svåra situationer kan det leda till att man som vuxen helt försöker undvika känslor av exempelvis sorg.

Barndomen har överlag en stor inverkan på hur man reglerar sina känslor senare i livet. Har föräldrarna och omgivningen inte hjälpt en hantera och sätta namn på känslor kan de vara svåra att bemöta senare i livet. De egna känslorna kan börja kännas så främmande att man inte riktigt längre har koll på vad man känner överhuvudtaget.

Det kan leda till diffust illamående – ett fenomen som känns igen av Sympatis föreningsaktiva, som i november samlades till ett popup-evenemang i Helsingfors centralbibliotek Ode under Mentalhälsoveckan.

– Man kan ha en krypande ångest, en känsla att något är fel med en. Det kan orsaka att man börjar undvika att röra sig bland människor. Att isolera sig gör en sedan mer benägen för depression, det blir en ond cirkel, beskriver föreningsaktiva Marika.

Är vi inte medvetna om våra känslor ökar sannolikheten att de styr oss omedvetet och börjar påverka vårt beteende. Därför är det bra att kunna ta ett steg tillbaka och iaktta sig själv.  

– Varför blir jag irriterad? Kanske det inte var nödvändigt att bli arg i en viss situation? När man tar en utomståendes perspektiv kan man börja ifrågasätta varför man till exempel blivit grälsjuk, säger Marika. 

Viktigt att få hjälp

Matti Isosävi menar att man egentligen inte kan kontrollera sina känslor, men nog det beteende som känslorna ger upphov till.

Att ge plats för sina känslor handlar långt om att våga stanna upp, och det finns olika metoder som hjälper en att fokusera på sitt innersta. Sympatimedlemmen Synnöve berättar att meditation hjälpt henne att locka fram känslor som ligger under ytan.

– Meditering hjälper mig att känna mina känslor. Då tar jag tid för att gå igenom saker med mig själv.

Tampas man med starka negativa känslor under längre perioder kan det enligt psykoterapeuten Matti Isosävi löna sig att träffa ett utomstående proffs, så som en terapeut, för att inte bli gisslan hos sina känslor. Synnöves erfarenheter av terapi i ung ålder har gynnat henne långt in i vuxenlivet.

– Som yngre gick jag terapi och det hjälpte mig nog att lära känna mina känslor och förstå varför ibland blev jag så himmelens arg. Ofta handlar det om saker som har hänt i det förgångna, det lär man sig att analysera med hjälp av terapin. Jag går fortfarande tillbaka till de här lärdomarna och de hjälper mig att behärska mina tankar, säger Synnöve. •

Källor: terve.fi, Psychology Today, mieli.fi, Terveystalos pressmeddelande

 

Identifiera dina känslor

  • Stanna upp. Hur känner du dig? Kan du namnge känslan? 
  • Acceptera din känsla. Utforska hur den känns i kroppen.
  • Fundera på varifrån känslan kommer. Har du upplevt något otrevligt eller känner du osäkerhet inför något? 
  • Ha förståelse för sig själv. Det är lätt att kritisera sig eller känna skuld över sina känslor. Hur skulle du bemöta en familjemedlem som berättar att den upplevt samma sak?
  • Källa: Victoria Lemle Beckner: The Key Skill We Rarely Learn: How to Feel Your Feelings i Psychology Today

 

Visste du att?

  • Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa.
  • Endast hälften av alla som har psykisk ohälsa får den vård de skulle behöva.
  • Cirka 55 procent av alla sjukpensioneringar är relaterade till psykisk ohälsa. Detta är den allra vanligaste orsaken till att unga får sjukpension.
  • Undersökningen Hälsa i skolan visar att tredje flicka i högstadiet upplever svår eller medelsvår ångest. 
  • Psykisk ohälsa kostar samhället elva miljarder euro varje år. 

 

Text: Mikaela Remes

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 4/2023.

 

Back to top of page