fbpx

Föreningshjälten: Börje Brobergs syntolkningar gläder både sportfantaster och teaterälskare

| Uppdaterad
Bild på Börje Broberg som syntolkar ett sportevenemang.
FÖRENINGSHJÄLTEN

Föreningshjälten är en spalt i tidningen Funktionsrätt i samarbete som lyfter upp personer som gjort ett värdefullt jobb på funktionshinderfältet. Vill du föreslå din egen föreningshjälte? Kontakta redaktionen.

1. Hej Börje! Finlands Svenska Synskadade har utnämnt dig till numrets föreningshjälte. Vem är du och vad gör du?

Jag har verkat som sekreterare för Svenska Synskadade i Västnyland.

Jag är pensionär sedan många år tillbaka. Under min tid i arbetslivet jobbade jag som journalist och läste bland annat in tidningen Västra Nyland som taltidning. I samband med det gick jag en kurs i syntolkning, och det var vägen in i föreningslivet. Jag övertalades att bli sekreterare för FSS i Västnyland, det har jag hållit på med i fem år. Nu är jag 74, och det är kanske dags att bli pensionär på heltid.

2. Vad är du mest känd för?

Jag har syntolkat en hel del. Det har varit mest bio i den lokala biografen i Ekenäs, så har det varit teater på många håll – bland annat Raseborgs sommarteater.

På sommarteatern har vem som helst som vill ha syntolkning fått tillgång till det. Det finns en hel del intresse, eftersom syntolkningen hjälper personer med olika nivåer av synnedsättning att uppleva också det som skådespelarna inte säger.

Sedan har det också blivit en hel del fotbollsreferat här under åren. Det har varit tacksamt nu i coronatider då fotbollen äntligen kommit igång igen, och jag har refererat matcher så gott som varannan vecka. Fotbollsfansen som följer med referaten må inte vara många, men de är desto mer hängivna.

3. Vad är det bästa med föreningsaktiviteten?

När det handlar om att syntolka en pjäs eller en film ska den ses minst en gång på förhand, helst två. Det har hjälpt mig att uppfatta mycket mer av innehållet än jag annars skulle, då jag är lite slö med att koncentrera mig. Det har tvingat mig att uppmärksamma små detaljer, och hjälpt skapa helhetsintryck, vilket har varit givande.

Som sekreterare har jag fått fundera på vilka aktiviteter föreningen kan bjuda ut till sina medlemmar. Det har till exempel varit friluftsdagar med stöd av Folkhälsan, frågesporter och diskussionsklubbar.

Jag har fått träffa en massa människor som jag antagligen inte annars skulle ha träffat överhuvudtaget. Vi har haft det väldigt trevligt tillsammans. Det är fint att följa med de livliga diskussionerna och samhörigheten bland medlemmarna.

4. Har coronaepidemin påverkat föreningsverksamheten för din del?

Det har det nog gjort. Från mars framåt hände det knappt någonting. Efter våren har det varit lite aktiviteter, men under stränga säkerhetsåtgärder. Det är inte riktigt samma sak som då man fritt kan ordna vad som helst.

Vi har försökt hålla månadsmöten inom föreningen, men just nu funderar vi om det kan bli någon julfest överhuvudtaget.

5. Vad ser du mest fram emot den dagen föreningsverksamheten kan återgå till något slags normalläge?

Att man igen kan återuppta de gamla aktiviteterna, förstås. Men vi har också en ny verksamhetskoordinator, som ska få förverkliga sina förslag och idéer.

I nuläget kan man hålla kontakten genom att följa föreningen på sociala medier. Det vi nu jobbar på är att utveckla ett system med frivilliga som kan ringa upp medlemmarna och prata en stund i telefon med dem, kanske gå ut på en promenad. Det vore verkligen fint om vi lyckades med det.

Börje Broberg

  • Ålder: 74.
  • Bor i: Tenala, Raseborg.
  • Verksam inom:  Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:s lokalförening i Västnyland.
  • Känd för: Syntolkning och som sekreterare för FSS i Västra Nyland.

Text: Mikaela Remes • Bild: Patrick Westerlund

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 04/2020.

Back to top of page