fbpx

Kårkullas samkommunsdirektör Otto Ilmonen jobbar för transparens: ”Våra medarbetare ska våga komma fram och berätta om eventuella missförhållanden”

| Uppdaterad
Otto Ilmonen

Kårkullas nyutnämnda samkommunsdirektör Otto Ilmonen har axlat ett ambitiöst uppdrag. Under hans ledning ska en av Svenskfinlands största arbetsgivare hitta sin roll i vårdreformen, och samtidigt skaka av sig ryktet som en bråkig organisation efter vårens uppmärksammade ledarskapskris. Den världsförbättrande byråkraten är redo att anta utmaningen.

Sedan samkommunsdirektör Otto Ilmonen tog över hörnrummet i Kårkulla-­administrationens byggnad i natursköna Kirjala i Pargas har många varit nyfikna på Ilmonen och hans visioner. Han är ivrig och beredd att kavla upp ärmarna, men öppen med att han än så länge inte har svar på alla frågor.

Den nya samkommunschefen må ha ringa erfarenhet av specialomsorgen, men är här för att lära sig. Arbetet med att fördjupa sig i området börjar med resor ut till Kårkullas regionala org­an­isationer för att komma närmare det praktiska arbetet och människorna som jobbar på fältet.

Det var Kårkullas meningsfulla arbete för personer med funktionsnedsättningar som fick honom att söka posten, efter att hans före­gångare avgick i våras samband med en förtroendekris som fick en hel del spaltutrymme i de finlandssvenska medierna.

Intrycket efter fem jobbveckor har varit bra, och Ilmonens första tid på posten har inte överskuggats av vårens stridigheter.

– Jag har blivit väldigt fint emottagen. Enligt min uppfattning har media utmålat läget mer allvarligt än det varit i praktiken. Jag har upplevt att stämningen här varit god och kollegorna är trevliga, konstaterar han.

Otto Ilmonen

 • Jobb: Kårkullas samkommunsdirektör.
 • Bor: I Pargas.
 • Familj: Fru, tre barn i tonåren samt hundarna Basir och Benny.
 • Utbildning: Politices magister från Åbo Akademi.
 • Tidigare arbetserfarenhet: Kommunsekreterare med ansvar för bildnings- och personalfrågor i Korpo, Pargas social- och hälsovårdsdirektör och planerings- och utvecklingschef vid Åbo Akademi.
 • Kopplar av: Med hundpromenader och genom att lyssna på böcker och podcasts, främst om amerikansk politik.

Jobbar för transparens

När Otto Ilmonen berättar om sig själv talar han gärna om sina värderingar.

– Rättvisa och jämlikhet är viktiga för mig. Det låter kanske lite banalt, men jag vill jobba för ett bättre samhälle.

Som den byråkrat och administratör han är, är det genom att påverka processer, strukturer och tjänster som han vill förbättra världen. Han säger sig se värdet av ett tvåspråkigt samhälle, och vikten av tjänster på det egna modersmålet.

Ilmonen kommer från en helt finskspråkig familj, men det svenska har präglat en stor del av hans liv, alltsedan han hade ‘en jättebra svenskalärare i gymnasiet’. Livet har fört honom på militärtjänstgöring i Dragsvik och studier vid Åbo Akademi. I mitten av 90-talet var han även bosatt i Malmö med sin svenska fru i flera års tid. Där jobbade han med miljöförvaltning, och miljö och hållbarhet är fortfarande saker som intresserar.

Under åren har huvudfokus ändå skiftat till sociala frågor. Ilmonens senaste arbetserfarenheter kommer från tiden som social- och hälsovårdsdirektör i Pargas, varefter han flyttade över till förvaltningsuppgifter vid Åbo Akademi. Ilmonen trivdes i universitetsvärlden, men insåg att han saknade det kommunala.

– Jag gillar att jobba med frågor kring hur man förser människorna med bra service i deras vardag.

Som samkommunsdirektör vill han vara en chef som är lätt att närma sig.

– Jag strävar efter att alltid ha min dörr öppen när jag inte sitter på möte.

Ilmonen medger att den isolerade platsen i hörnet av Kårkulla-byggnaden gör honom något obekväm. Därför försöker han genom olika interna kanaler kommunicera för personalen att det är fritt fram att höra av sig.

– Våra medarbetare ska våga komma fram och berätta om eventuella missförhållanden. De ska också känna att de kan kommunicera med sina chefer. Jag hoppas att vi har en sådan kultur.

Ilmonen vill lyssna på olika åsikter innan han tar beslut och försöker jobba för ökad öppenhet och genomskinlighet inom organisationen.

– Tiden får visa hur bra jag lyckas. Saker har ju alltid flera sidor, så det är svårt att säga att man ska vara objektiv. Men jag tycker det är viktigt att fatta faktabaserade beslut som gynnar organisationen som helhet.

Brukarna ska inte beröras

Otto Ilmonens arbete kommer att präglas av social- och hälsovårdsreformen – eller välfärdsreformen, som han hellre kallar den. För Kårkullas del innebär reformen stora förändringar: från och med början av år 2023 slutar samkom­mun­en existera som en självständig organisation och blir en del av de blivande åtta tvåspråkiga välfärdsområdena där verksamheten i nuläget finns.

Kårkulla hoppas på att få fortsätta förse sina klienter – eller brukare, som organisationer kallar dem – med service. Huruvida det går vägen avgörs när de tvåspråkiga regionerna tar beslut om hur de vill ordna sina svenskspråkiga tjänster, och vad lagen möjliggör. Det förberedande arbetet är ännu i startgroparna.

Ilmonen förhåller sig ändå optimistisk till att Kårkullas funktioner kommer att behövas i framtiden.

– Jag har upplevt att det finns ett stort intresse i regionerna att bevara den svenskspråkiga servicen och kunskapen som samlats i Kårkullas enheter. Var annars skulle man hitta duktig och specialkompetent svenskspråkig personal?

Hur lösningen för den svenskspråkiga specialomsorgen än kommer att se ut är målet att övergången till välfärdsområdena blir så smidig som möjligt.

– Förhoppningen är att våra brukare berörs så lite som möjligt av det här. Samma hoppas vi för personalen som varje dag gör sitt viktiga arbete. Servicen får inte bli sämre, den ska helst bli bättre.

Ett viktigt fokusområde i samband med re­form­en är Kårkullas personal och dess välmående.

– Då man vetat så lite och informationen varit knapphändig har det lett till oro och frågor. Vi måste jobba med att informera personalen och tillsammans fundera på lösningar, säger Ilmonen.

Kårkulla samkommun

 • Kårkulla är en samkommun som upprätthålls av alla landets 33 svensk- eller tvåspråkiga kommuner, med verksamhet i hela Svenskfinland.
 • Dess uppdrag är att erbjuda svenskspråkig service för personer med intellektuell eller annan funktionsnedsättning. I verksamheten ingår bland annat specialomsorg, rehabilitering, boende och arbetskliniker.
 • Samkommunen styrs av ett fullmäktige med 58 politiskt valda ledamöter. Nyland, Åboland och Österbotten har särskilda nämnder.
 • Social- och hälsoreformen innebär att Kårkulla år 2023 ska upplösas i sin nuvarande form och omsorgstjänsterna administreras av åtta tvåspråkiga välfärdsområden.
 • Kårkulla har omkring 1 000 anställda och en budget på cirka 60 miljoner euro. Centraladministrationen finns i Kirjala i Pargas.
 • Misstroendekrisen inom Kårkullla skapade rubriker i årsskiftet 2020–2021 då samkommunens styrelse och fullmäktige var splittrade i frågan om förtroendet för samkommunsdirektören. Också ett femtiotal anställda riktade en protestskrift mot ledningen. Händelserna ledde till att dåvarande samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt avgick i februari.
KONST. Pyssel till äran av 60-åriga Kårkulla på huvudkontoret i Pargas.
KONST. Pyssel till äran av 60-åriga Kårkulla på huvudkontoret i Pargas.

”All publicitet är inte bra publicitet”

Samkommundirektörens höst har fått en rivstart i och med budgetarbete och vårdreformsfrågorna, vilket är ungefär som Otto Ilmonen hade förväntat sig. Däremot har personalsituationen inom specialomsorgen kommit som något av en överraskning.

– Låt oss säga att läget inom alla delar av Kårkulla inte är det vi önskar att det skulle vara. Det kommer att kräva en del av min uppmärksamhet, säger han.

Det här är förstås inte bara Kårkullas problem, då hela social- och hälsovårdssektorn tampas med brist på personal. Ilmonen medger att det inte finns några snabba lösningar på problematiken, men säger att man hela tiden jobbar stenhårt med rekryteringsfrågor.

Under sina första veckor på posten har Otto Ilmonen kallat samman en arbetsgrupp för att hitta åtgärder och avsikten är att satsa på personalens kompetens och arbetsvälmående.

– Dels handlar det om att förbättra situ­at­ion­en på kort sikt, dels hur vi på längre sikt kan jobba för att fler vill utbilda sig i branschen och arbeta inom specialomsorgen. Många som gör det här jobbet har ett engagemang för sektorn, men de behöver också rimlig ersättning och uppskattning. En åtgärd som vi föreslår i vår budget är en löneförhöjning för våra närvårdare.

En annan faktor som har betydelse för rekryt­eringen är den offentliga bilden av Kårkulla. Han hoppas att allmänheten framöver får associera Kårkulla med exempelvis dess synpunkter på vårdreformen, framför interna bråk.

– All publicitet är inte bra publicitet. Vi ska bli bättre på att lyfta vår egen svans och visa att vi gör ett bra och meningsfullt arbete.

Nu vill Ilmonen blicka framåt. Kårkullas nya förtroendevalda inleder sitt värv i oktober och i relation till dem hoppas han kunna skapa en stämning att alla jobbar mot samma mål.

Samtidigt försöker han vara ödmjuk inför sitt uppdrag på ett fält där han tillsvidare är novis.

– De som sitter i ledningsgruppen och i våra regionala organisationer kan det här bättre än jag, och därför hoppas jag på gott samarbete.

Han är medveten om att en samkommunsdirektör inte heller kan blanda sig i organisationens alla detaljer.

– Det är viktigt att man håller sig till arbetsfördelningen och låter cheferna och experterna på de olika nivåerna göra sitt, utgående från sin kompetens och sitt mandat. Själv måste man försöka fokusera på det övergripande, även om det ibland kan vara svårt att hålla tassarna borta från det operativa.

Otto Ilmonen ser med tillförsikt på Kårkullas framtid – både när det gäller hans eget arbete och organisationen som helhet.

– Jag vill gärna tona ner osäkerheten. Saker ordnar sig, även om vi inte ännu exakt kan säga hur.

Text: Mikaela Remes, Matilda Hemnell • Foto: Jan-Christian Stenroos

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 03/2021.

Back to top of page