fbpx

Juristen har ordet: Flaskhalsar i demokratin

| Uppdaterad
Marica Nordman

I våras blev SAMS juridiska verksamhet antagen till jubileumsfonden Sitras utbildningsprogram, som fokuserar på flaskhalsar i demokratin. Inom ramen för programmet försöker vi lösa utmaningen kring kommunernas funktionshinderråd – hur deras roll i kommuners beslutsprocesser kunde göras effektivare, och på så sätt öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

I vår lagstiftning stadgas det att alla kommuner ska ha ett eget eller gemensamt funktionshinderråd för att garantera möjligheterna för pers­oner med funktionsnedsättning att delta och påverka. Hur rådet hörs och har möjlighet att påverka varierar ändå mycket i de olika kommunerna.

Råden har potential att vara en viktig del av beslutsprocesser, men de glöms lätt bort när det är dags att ta beslut i kommunerna. Det här behöver inte bero på ignorans, utan kan exempelvis ha att göra med små resurser eller oförståelse för att nästan alla samhällsfrågor berör funktionshinderfältet på något sätt. I idealfallet skulle råden automatiskt i ett tillräckligt tidigt skede beaktas i processer, vilket i sin tur skulle leda till bland annat tillgängliga lösningar, rättvisa, jämlikhet och bättre attityder.

Att det finns problem med att personer med funktionsnedsättning ska få sina röster hörda i samhället är ett faktum, och därför behövs verktyg för att förbättra det rådande läget. I vårt arbete för att hitta nya sätt att förbättra samarbetet och växelverkan har vi hittills bland annat intervjuat och diskuterat med medlemmar i olika funktionshinderråd och med andra sakkunniga. Sitra har stått för utbildning och fasiliterande workshops som hjälpt oss att skapa en helhetsbild av läget – vi har insett att problemet är mångfacetterat och att det inte finns en enda lösning.

Kommunerna kan spara en hel del pengar om funktionshinderfrågorna beaktas från första början.

För att öka rådens inflytande måste initiativ komma från råden själva, med också från tjänstemän, beslutsfattare och chefer inom kommunens organ. Det vore viktigt att beslutsfattarna skulle förstå vilken resurs funktionshinderråden är, och att kommunerna kan spara en hel del pengar om funktionshinderfrågorna beaktas från första början. När vi gjorde en analys av intressenter inom området insåg vi att det finns få intressenter med stort engagemang för dessa frågor som samtidigt även skulle ha mycket makt. Speciellt nu i och med att de nya kommunfullmäktige inleder sitt jobb är det viktigt att ge synlighet till detta problem.

Medan vårt projekt ännu söker sin slutliga form kan vi konstatera att ändring på inbyggda system kräver långsiktigt arbete och breda axlar. Vi har insett att vårt projekt och våra upptäckter kan fungera som ett bra startskott till en ändring i systemet. Därför är vi glada över att vårt projekt har tagits emot positivt och att intresse för att fortsätta med detta arbete finns, även efter att vårt Sitra utbildningsprogram tar slut i december i år.

Inom utbildningsprogrammet har vi även fått lära känna personer som arbetar med andra projekt som tangerar liknande problem, men med andra minoriteter eller människor som målgrupp. Att få byta och lufta tankar med de här människorna har varit otroligt intressant och ögonöppnande. Engagemanget för att göra vår demokrati mer delaktig är enormt. Därför är det viktigt att det finns plattformar för att mötas och lära oss av varandra.

Marica Nordman
Skribenten jobbar som juridiskt ombud på SAMS

Foto: Sofia Jernström

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 03/2021.

Back to top of page