fbpx

Amos Rex får certifikat för autismvänlig konstupplevelse

| Uppdaterad
Amos Rex får certifikat för autismvänlig konstupplevelse featured image

Konstmuseet Amos Rex har som första museum i Finland fått certifikatet Autismvänlig av Autismstiftelsen. Tanken bakom certifikatet är att göra tjänster och upplevelser mer tillgängliga för personer inom autismspektrat.

Museets autismvänlighet innebär bland annat att det finns tydliga skyltar på utställningsområdet, att störande sinnesintryck minimeras och att det finns möjlighet att förbereda sig inför besöket i förväg.

På sin webbplats har Amos Rex bland annat sammanställt anvisningar för hur museet är uppbyggt och hur man rör sig i utrymmet. Avsikten är att redogöra för detaljer som för den vana besökaren kan kännas självklara, men som kan skapa osäkerhet hos andra. Därtill utbildas personalen i att bemöta besökare med olika behov.

Autismstiftelsen tror att dylika ”bruks­anvisningar” gynnar också andra än personer inom autismspektrat – till exempel minnessjuka eller personer som bekantar sig med modern konst för första gången.

”Jag hoppas att vi kan hjälpa museer i deras arbete för tillgänglighet, och hoppas att främjandet av tillgänglighet så småningom blir en del av vardags­rutinerna både hos Amos Rex och på övriga fältet”, konstaterar Elsa Hessle, chef för publikarbete vid Amos Rex.

Anvisningar för ett autismvänligt besök hittas på amosrex.fi/sv/autismvanliga-anvisningar

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 04/2021.

Back to top of page