fbpx

SAMS vårmöte

| Uppdaterad
SAMS vårmöte featured image

Den 21 april samlades SAMS i SOSTEs möteslokal för sitt stadgeenliga vårmöte. Det bjöds på lätt lunch innan mötet och läcker ostkaka med kaffe efteråt. På mötet presenterades SAMS verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021 samt beviljades SAMS styrelse för år 2021 ansvarsfrihet.

Läs SAMS verksamhetsberättelse för år 2021 här.

Läs SAMS bokslut för 2021 här.

Läs revisionsberättelsen här.

På vårmötet presenterade också SAMS jurister aktuella intressepolitiska frågor, så som den nya funktionshinderservicelagen, social- och hälsovårdsreformen, lagreformen om självbestämmanderätt, tillgänglighetsdirektiven och delreformen av diskrimineringslagstiftningen.

Läs juristernas presentation här.

Back to top of page