fbpx

Tillgänglighetskonsultens abc

| Uppdaterad
GRUNDARNA. Från vänster: Atso Ahonen, Anni Kyröläinen och Mika Borg.
PÅ JOBBET

Riesa föddes ur viljan att påverka hur samhället utformas. Hur ser vardagen ut för den som gör business på tillgänglighet? Grundaren Mika Borg listar företagets byggstenar.

Anpassningar

Tillgänglighetsproblem beror vanligen på okunskap, inte på illvilja. Men genom mer information och små enkla anpassningar kan vi skapa stor förändring som spelar en roll för framtiden. Tillgänglighet är viktigt också med tanke på vår åldrande befolkning. Många branscher lider av arbetskraftsbrist och därför borde vi avlägsna onödiga hinder i samhället, så att också partiellt arbetsföra hade möjlighet att bidra med sitt kunnande.

Ofta tjänar lösningarna också dem som inte har en funktionsnedsättning. Tänk till exempel på någon som går omkring på ett kontor med dator, kaffekopp, telefon och papper i händerna – automatdörrar underlättar livet betydligt. Samma gäller automatbelysning.

Bemötande

Många förknippar tillgänglighet med en ramp vid ingången. Men när den fysiska tillgängligheten är i skick har vi bara kommit halvvägs. Att diskutera bemötande är en viktig del av vårt arbete. Vilka faktorer ska du beakta till exempel då du har en kund med nedsatt syn eller hörsel, så att mötet blir så naturligt som möjligt?

Corona

Coronapandemin medför­de sina utmaningar, men efter en tid av försikt­ighet har företagen börjat investera igen, och det finns en rik­lig efterfrågan på våra tjänster. Företagsansvar har varit ett modeord sedan länge, och nu har också frågor kring det sociala ansvaret börjat tas på allvar.

Erfarenhet

Inom företaget be­rörs vi av till­gäng­lig­hets­frå­gor per­son­ligen, då majoriteten av före­tagets anställda är rullstolsburna. Riesa fick sin början ur grund­arnas frustration kring svårigheten att påverka tillgänglighets­utvecklingen i samhället. Då uppstod tanken om att åstadkomma förändring genom före­tags­verksamhet.

Företagsamhet

Företaget grundades år 2018. Jag träffa­de Anni och Atso då jag coach­ade Finlands landslag i rullstols­innebandy, där de spelade. De hade en företags­idé som jag och kollegan Joel hjälpte fila på och så körde vi i gång. Först jobbade vi med företaget på deltid, men så småningom har vi alla sysselsats på heltid, och har därtill anställt två personer. 

Vi är ett litet företag där alla jobbar med kunder. Under arbetsdagen håller vi aktivt på med försäljning och utvecklar verksamheten, samt förbereder utbildningar och gör till­gänglighetskartläggningar.

Tillgänglighetskartläggning

Vi besöker företag för att granska hur väl de uppfyller tillgänglighetskrav och ger rekommendationer om förbättringar.

Tillgänglighet handlar inte bara om att fylla de lagstadgade minimikraven – man bör också tänka på funktionalitet. Ibland åker vi till ny­byggen där tillgängligheten nog beaktats, men det kan finnas automatiska dörrar där passer­kortläsaren eller öppningsknappen placerats på ett svåråtkomligt ställe. Vi ser gärna att detaljerna uppmärksammas redan i planeringsskedet.

Utbildning

Utbildningar är en viktig del av vår verksamhet. Vi utbildar aktörer inom den offentliga sektorn samt både stora och små privata företag – allt från resebyråer med en anställd till stora försäkringsbolag och arbetsförmedlingsbyråer. En del har bjudit in oss upprepade gånger, det visar att vi gör något rätt.

Vision

Ännu i vår lanserar vi ett verktyg för tillgänglighetsadministrering. Tanken är att företagens tillgänglighet inte ska vara slutdiskuterad efter en färdigskriven tillgänglighetsrapport: vi vill hjälpa kunden att genomföra de åtgärder som krävs för att verksamheten på riktigt ska bli tillgänglig.

Som företag blickar vi framåt: hur ska framtidens tillgänglighetstänk se ut? Förhoppningen är att kunna övergå från att bara konstatera brister till att faktiskt motverka dem. Vi jobbar för en värld som är fri från funktionshinder. •

Riesa Consultative

  • Sysselsätter fyra grundarmedlemmar och två anställda.
  • Specialiserad på tillgänglighetskonsultering, -utbildning och -kartläggningar.
  • Kontor i Esbo.
  • Belönades i fjol med Invalidförbundets Esteetön Suomi-pris för främjandet av tillgänglighet.

Text & foto: Mikaela Remes

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 02/2022.

Back to top of page