fbpx

Vilken betydelse har tillgänglighet för Svenska kulturfonden?

| Uppdaterad
Åsa Rosenberg, Svenska kulturfondens ombudsman i Åboland.

I fyra års tid har den som söker bidrag av Svenska Kulturfonden fått svara på frågan Hur beaktar ni tillgänglighet i er verksamhet?. Vi ringde upp Åsa Rosenberg, fondens ombudsman i Åboland, för att höra vad frågan finns till för.

Varför frågar Svenska Kulturfonden om tillgänglighet i bidragsansökningarna?

– Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma tillgänglighet på det sätt vi kan. Frågan är dock frivillig och påverkar inte bedömningen överhuvudtaget, vilket vi är noggranna med att påpeka. Vi har en liknande fråga om hållbarhet – de är båda teman som vi tycker är intressanta och vi vill gärna höra våra sökandes tankar kring dem. Samtidigt kan frågan få sökande att fundera på tillgängligheten i sin verksamhet. Svenska Kulturfonden är själv mån om att vara tillgänglig och vi funderar mycket på det. Det här gäller särskilt informationen som vi ger ut och evenemangen vi ordnar.

Brukar sökande svara på frågan?

– Glädjande ofta svarar de på frågan – långt över hälften besvarar den. Vi har en väldigt brokig skara sökande, både stora och små projekt samt individuella personers ansökningar. Organisationer svarar nästan alltid, vilket är jätteroligt. Folk är tacksamma för att vi frågar och berättar gärna om hur de beaktar tillgängligheten i sin verksamhet. 

Vad visar svaren?

– Vi får välformulerade och långa svar, vilket tyder på ett engagemang för ämnet. Svaren är breda och varierande, folk sätter tid på att berätta hur de tänker. Vi får ofta höra om fysiska miljöer, men det handlar inte bara om ramper och toaletter, utan man funderar på alla dimensioner av tillgängligheten.

Finns det en möjlighet att tillgänglighetsaspekten i framtiden kunde påverka bedömningen av bidragsansökningar?

– Nej, eftersom Kulturfonden inte får ta sådant i beaktande. Vi har donationer och testamenten med vilka vi ska stödja utbildning och kultur kopplat till det svenska i Finland, och vår linje är bunden till dem. Kulturfonden har haft samma system i hundra år och kommer att ha samma system hundra år framöver. Förstås, om lagstiftning medför ändrad kutym eller om vi får en donation med målet att öka tillgängligheten blir läget annorlunda.

Text: Kajsa Paakki Bild: Eva Persson

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 1/2023.

Back to top of page