fbpx

Funktionsrättsseminarium 2023

| Uppdaterad
Koordinator Maj samt juristerna Marica och Rebecka från SAMS i Vasa på Funktionsrättsseminariet.

SAMS jurister ordnande sitt årliga Funktionsrättseminarium den 5 oktober i Vasa och på distans. Årets tema var den nya funktionshinderservicelagen som träder i kraft 1 januari 2025.

Funktionshinderservicelagen är ett tema som intresserade många – över 120 personer deltog i årets seminarium!  Årets seminarium samlade en mångsidig deltagarskara med allt från anställda i välfärdsområden och forskare till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Dagen inleddes med en föreläsning av Johanna Lindholm som arbetar som jurist vid Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab. Hon berättade bland annat om hur den nya lagen skiljer sig från den nuvarande lagen och om det centrala innehållet i den nya lagen.

Johanna Lindholm från Hyvil inleder till seminariets tema.
Johanna Lindholm från Hyvil inleder till seminariets tema.

Efter det fick deltagarna höra en paneldiskussion ”Funktionshinderservice – före och efter besluten” där årets tema diskuterades från olika yrkesrollers perspektiv. I paneldiskussionen deltog socialarbetare som arbetar med funktionshinderservice och tar beslut om den i olika delar av processen.  Deltagarna bland annat höra hur man inom välfärdsområdet arbetar med frågor som rör funktionshinderservice. De fick också insyn i hur förvaltningsdomstolen arbete kring dessa frågor ser ut. I panelen fanns även organisations- och forskarperspektivet representerat. Alla i panelen var överens om att det behövs utbildning om hur den nya lagen ska tolkas, men att ingen behöver vara orolig för att behöva gå utan service och stöd.

Panellisterna Monika Kankaanpää (vänster) från Österbottens välfärdsområde, Veera Florica-Rajala från FSS, Tiina Peltokorpi-Heikkilä från Österbottens välfärdsområde och Stina Sjöblom från Helsingfors universitet och THL.
Panellisterna Monika Kankaanpää (vänster) från Österbottens välfärdsområde, Veera Florica-Rajala från FSS, Tiina Peltokorpi-Heikkilä från Österbottens välfärdsområde och Stina Sjöblom från Helsingfors universitet och THL. En av panellisterna ville inte synas på bild.

Dagens sista inlägg hölls av Hisayo Katsui, biträdande professor i funktionshinderforskning vid Helsingfors universitet. I sitt inlägg reflekterade hon över den nya lagen utgående från hennes forskning.

Seminariet sändes live från Vasa.
Seminariet sändes live från Vasa.

Dagen innehöll mycket ny information och många trevliga möten. Vi vill tacka alla som deltog för många intressanta och viktiga frågor och för bra diskussion!

/ Maj, Rebecka och Marica

Back to top of page