SAMS Bidrag

SAMS bidrag kan sökas av SAMS medlemsförbund och deras medlemsföreningar och  av andra aktörer inom social- och hälsovårdens område.
Stöd ges primärt till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn.

Ansökan görs elektroniskt genom SAMS ansökningssystem.  För sent
inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelningen fattas  i början av året, varefter alla sökanden får besked.

SAMS bidrag för 2018 kan sökas från och med den 1 november till den 30 november 2017.

Ansök här

Höstmöte 15.11 på G18 i Helsingfors

SAMS:s  medlemsorganisationer  kallas till höstmöte den 15 november kl. 13. På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden på SFV-huset, Georgegatan 18 i Helsingfors. För mera information kontakta Nina af Hällström (nina.afhallstrom@samsnet.fi) eller på +358 50 368 3288

SAMS på FEMF med Carola Lithén

Karriär trots hinder

SAMS- Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf deltar också i år i Feministisk Forum.Ped.mag och kommunfullmäktigeordförande Carola Lithén berättar sina personliga erfarenheter av att röra sig i utmanande rum som ett gravt, progressivt rörelsehindrad feminist.
Hur skall man som feminist navigera, överleva och få sin röst hörd i en kompakt machokultur som härjar fritt?

Hur skall man gå tillväga för att överhuvudtaget ha tillträde till de slutna rummen? Vilka hinder möter de kroppar som inte anses rymma de snävan funktionalitets normen.

Föreläsningen sker den 21.10 kl. 13.30-14.45 på Dagmarsgatan 3, Arbis.

Samtliga program på Femnististk forum 20-21.10 är gratis och öppna för alla intresserade. Mera information finns att tillgå http:www.femf.net./evenemangsinfo.html

Reumaförbundet firar 70 år

SAMS gratulerar Reumaförbundet och deltog vid deras jubileum på plats via MiM-projektets projektledare. Reumaförbundet har sedan en tid tillbaka även en representant i projektets styrgrupp.
Ordförande för den svenska motsvarigheten i Sverige Lotta Håkansson gästade och gratulerade
liksom social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.
Dagen sammanföll även med den internationella reumatiker-dagen.

Bilder nedan från festligheterna och talen 12.10, vid Börshuset och Social – och hälsovårdsministeriet.

 

 

SAMS’ temadag om funktionshinder den 8 november 2017 på Kommunernas hus i Helsingfors

SAMS’ årliga temadag om funktionshinder hålls den 8 november 2017 på Kommunernas hus i Berghäll i Helsingfors. Programmet finns nedan. Anmälan görs i ett formulär som man får tillgång till via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d2a887b4-c426-43bf-ab06-99fb616d7d28?displayId=Fin1353663

Välkommen!

Temadag kring funktionshinder 8.11.2017 kl. 9.00-16.30 i Kommunernas hus i Helsingfors

”Funktionshinderkonventionen, rättskyddet och individen”

Välkommen på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f:s årligen återkommande temadag om funktionshinder! Under dagen kommer vi att ur olika perspektiv bekanta oss med ämnen som anknyter till FN:s funktionshinderkonvention. Målet är att vi under dagen ska få nya tankar om den verklighet som vi existerar i, men också om den juridiska verklighet som ska ge oss alla förutsättningar att leva ett gott liv. Juridiken och verkligheten lever sina egna liv och denna temadag ger dig chansen att få korn på när dessa möts.

Målgrupp: Personer med funktionsvariationer, deras anhöriga och personer som arbetar med eller är engagerade i funktionshinderfrågor. Pris: 30 euro (kaffe och lunch samt deltagande för ev. personlig assistent ingår i priset), studerande halva priset
Preliminärt program

09.00                  Anmälan och välkomstkaffe

09.30                  Välkomsthälsning                             

Nina af Hällström, verksamhetsledare, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

09.35                  Funktionshinder i vår tid

Ulf Gustafsson, verksamhetsledare, Finlands Svenska Handikappförbund)
10.35                  Paus, möjlighet att bekanta sig med SAMS’ verksamheter samt att nätverka

10.50                  Personer med funktionsvariationer, funktionshinderkonventionen och rättsskyddet?

Outi Suviranta, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

11.50                  Lunch

13.00                  FN:s funktionshinderkonvention i en europeisk kontext Pirkko Mahlamäki, generalsekreterare, Handikappforum r.f.

14.00                  Kaffe

14.45                  Har orden betydelse och varför? Historien bakom de olika begreppen inom funktionshindersektorn och vad de innebär

samt en kort presentation av THL:s Handbok för handikappservice

Rut Nordlund-Spiby, expert, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

 

15.45                  Workshop Vi diskuterar begrepp som funktionsnedsättning, funktionsvariation, funktionshinder

Rut Nordlund-Spiby, expert, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

16.30                  Seminariet avslutas

 

Möteslokalen är tillgänglig och utrustad med hörselslinga. Allmän assistent är tillgänglig under dagen.

 

Elektronisk anmälan senast den 30.10.2017.

Anmälningarna är bindande. Vid annullering efter 30.10 debiteras 50 procent av deltagaravgiften.

 

Mera information om temadagen:

Mikael Bomström, mikael.bomstrom@samsnet.fi, +358 40 519 6598

Kvällsträff med temat unga, arbetsliv och funktionsnedsättning

Kvällsträffarna med tema unga, arbetsliv och olika former av funktionsnedsättning  äger rum i Ekenäs den 16 november kl.17-20 vid yrkeshögskolan  Novia(Raseborgsvägen 8) och i Åbo den 23 novemeber kl. 17-20 vid Åbo Akademi(Fabriksgatan 2).

I programmet ingår bla. föreläsning med Celinda Byskata och föreningen Acceptans leder en workshop. Mera information om respektive programdel kommer inom kort.

Vänligen uppge eventuell specialbehov och dieter redan vid anmälan.