fbpx

Coronablogg: Hur påverkar undantagstillståndet funktionshindersfältet?

| Uppdaterad
Illustrationsbild invaparkering

Coronaviruset COVID-19 har utvecklats till en pandemi i världen. I Finland har myndigheterna vidtagit olika åtgärder för att begränsa spridningen av viruset. Hur påverkar begränsningsåtgärderna funktionshindersfältet?

Läs mera om åtgärderna och coronaviruset på THL:s sidor här. SAMS medlemsförening FDUV har även publicerat lättläst information om Coronaviruset – läs mera om det här. Texten nedan har uppdaterats 23.3.2020 med FPAs senaste anvisningar om rehabilitering.

Hur påverkar COVID-19 och undantagstillståndet funktionshindersfältet?

Det finns några särfrågor om hur personer med funktionsnedsättningar särskilt berörs av COVID-19 pandemin och undantagstillståndet. Bland dessa är bland annat personlig assistans, rehabilitering och användning av färdtjänster. Många är beroende av personlig assistans. Det är särskilt viktigt för de personer som tillhör riskgrupperna att beakta alla möjliga skyddsåtgärder. Utöver t.ex. handhygien och munskydd kan det löna sig att fundera på instruktioner och specialarrangemang om hur personliga assistens ordnas. HETA-förbundet har publicerat goda råd och SAMS jurister bidrar gärna även med råd på svenska.

FPA gick 17.3. ut med nyheten att krävande medicinsk rehabilitering endast görs på distans.  Efter att ändringen väckt diskussion meddelande FPA den 19.3. på Twitter att fortsatt rehabilitering kan avtalas mellan klienten och serviceproducenten men närmare anvisningar publiceras den 20.3.2020. Enligt dessa nya anvisningar är det möjligt att ordna krävande individuell medicinsk rehabilitering även framöver. FPA rekommenderar ändå att i mån av möjlighet ska rehabilitering ordnas på distans om det är en fungerande och lämplig lösning för användaren. FPA rekommenderar även att gruppterapierna inhiberas.

SAMS uppmanar klienter och FPA att hitta individuella och lämpliga lösningar för att minimera skadeverkningarna av undantagstillståndet. I likhet med invalidförbundet uppger SAMS att om klientens funktionsförmåga kräver kontinuerlig individuell rehabilitering så bör det kunna ordnas också under undantagsförhållanden.

FPA har även gått ut med information att FPA-skjutsar ordnas inte nu som samåkning. Om behov finns att röra på sig rekommenderar SAMS också att färdtjänsterna ordnas individuellt så att smittorisken minimeras. Liksom andra i samhället bör även personer med funktionsnedsättningar nu undvika kollektivtrafik och folkmassor.

Individuella omständigheter bör beaktas även under undantagsförhållanden

Sist men inte minst vill SAMS påminna om att sårbara grupper och personer med särskilda behov – så som personer med funktionsnedsättningar – ska också skyddas under undantagstillstånd. Enligt funktionshinderskonventionen 14 artikel ska staten se till att också personer med funktionsnedsättningar hållas trygga under undantagstillståndet. SAMS påminner också kommunerna om att de även under dessa omständigheter har ansvaret att se till att grundläggande tjänster så som personlig assistans förverkligas. Vi lever svåra tider, men individuella omständigheter bör beaktas också under undantagstillståndet.

Kom ihåg att SAMS jurister finns här för dig om du behöver råd. Vi nås bäst per e-post eller telefon. Vi erbjuder avgiftsfri rådgivning också i andra funktionshinderrelaterade ärenden trots coronaviruset.

 

I Helsingfors 20.3.2020

SAMS jurister

Elias Vartio (elias.vartio@samsnet.fi)

Marica Nordman (Marica.nordman@samsnet.fi)

samsnet.fi/rattigheter

 

Bilden visar hur sjukvårdens kapacitet klarar bättre av en mindre intensiv pandemi, trots att den då varar längre

Bilden är tagen från Svenska Yle. Det är viktigt att vi nu försöker ”platta kurvan” det vill säga hålla sig hemma så mycket som möjligt för att hindra smittan från att spridas och på så sätt skydda riskgrupperna. Med dessa åtgärder köper vi tid för läkare att ta hand om patienterna och forskarna för att utveckla ett vaccin och hindra fler dödsfall. Många fler kommer ännu att insjukna i coronaviruset, men det är inte hållbart att de insjuknar nu inom följande två veckor, för då finns det inte kapacitet i hälsovården för att sköta om alla som är i behov av vård. Därför är det viktigt att stanna hemma och platta till kurvan.
Back to top of page