fbpx

Flera kan gympa genom anpassad motion

| Uppdaterad
Flera kan gympa genom anpassad motion featured image
RÖRELSE

Var och en av oss har rätt att röra på sig, men de finländare som berörs av olika funktionsbegränsningar kommer fortfarande inte åt motion på samma villkor som resten av befolkningen. Det kan handla om att man inte har tillträde till lokaler, inte tillgång till anpassade tjänster eller saknar kunskap om hur man kunde röra på sig på ett sätt som passar en.

Som ett svar på detta finns anpassad motion, för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättningar eller sociala omständigheter har svårigheter att delta i motionsverksamhet som riktas till allmänheten. Till målgruppen hör exempelvis hjärtsjuka, personer med allergier, rullstolsburna, människor med minnessjukdomar eller psykiska sjukdomar.

Utgångspunkten är att de individuella behoven tas i beaktande. Aktiviteten kan helt och hållet byggas upp på målgruppens villkor, eller så kan innehållet i vilken som helst existerande aktivitet modifieras enligt deltagarnas funktionsförmåga.

Hippocampe.
Hippocampe. Bild av Emelie Möllerström.

Det finns flera hjälpmedel som kan användas i samband med anpassad motion: till exempel terrängstol, som kallas för Hippocampe, för motion i skogen eller terrängen, samt pulka med stöd för rygg och huvud. I många kommuner används hjälpmedlen dagtid i kommunens egen verksamhet vid enheter, men kan ofta lånas under kvällar och veckoslut.

Även om anpassad motion på finskt håll främjats genom olika projekt är den fortfarande inte en värst synlig del av motionskulturen. Tillgången är också sämre för svenskspråkiga. Enligt idrottslagen är det ändå kommunernas uppgift att skapa lokala förutsättningar för idrott för alla kommuninvånare.

Under åren 2018–2021 genomfördes projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner, där Kimitoön, Kristinestad, Kronoby, Närpes, Pargas och Sjundeå deltog för att utveckla sitt motionsutbud. Sedan dess har man inom flera av kommunerna införskaffat redskap, anställt instruktörer för anpassad mot­ion och börjat sprida information om motionsformen.

Anpassad motion betraktas som ett delområde i motionsbranschen och är en egen vetenskap. I Finland kan man studera anpassad motion vid Jyväskylä universitets idrottsvetenskapliga fak­ult­et. Organisationen för anpassad mot­ion SoveLi förmedlar information och ordnar fortbildning för idrottsproffs.

Text: Andreas Lybeck & Mikaela Remes

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 01/2022.

Back to top of page