fbpx

Lättläst: Kriget i Ukraina gör livet svårt för personer med funktionsnedsättningar

| Uppdaterad
Lättläst: Kriget i Ukraina gör livet svårt för personer med funktionsnedsättningar featured image
LÄTTLÄST

I Ukraina bor 2,7 miljoner människor med funktionsnedsättning. Många människor har flytt från Ukraina, efter att Ryssland anföll Ukraina i februari.

Familjer har sökt sig till lugnare platser i länderna bredvid, för att det är farligt att stanna kvar i Ukraina. Men människor som har en funktionsnedsättning kan ha det svårare att ta sig till ett säkert ställe.

En del människor med funktionsnedsättning har blivit ensamma kvar, till exempel på boenden, när deras familjer har flytt.

Som tur finns det organisationer i landet som hjälper personer med funktionsnedsättning. Människorna får mat, mediciner och sovsäckar. En del får också nya personliga assistenter.

I Ukraina har personer med funktionsnedsättning tidigare fått ganska dålig service. Många dagverksamheter har stängt och människor får inte leva självständigt i egna hem.

Efter kriget hoppas man att ukrainare med funktionsnedsättning ska få bättre hjälp i vardagen.

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få bo
i sina egna hem, och få hjälp av personliga assistenter.
Det säger Jyrki Pinomaa.

Jyrki är ledare för organisationen Inclusion Europe. •

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 02/2022.

Back to top of page