fbpx

Serier kan hjälpa oss förstå svåra texter

| Uppdaterad
"Både föräldrar och barn besöker möteslokalen före det första mötet." Så står det på teckningen som är en del av en serie som redogör för övervakade träffar mellan barn och deras föräldrar.
AKTUELLT

En stor del av den vuxna befolkningen behöver lättläst text i vardagen. Forskning visar att bilder kan underlätta förståelsen ytterligare. Många olika grupper kunde gynnas av tecknade handlingar, som till exempel äldre, personer med bristfälliga språkkunskaper, svag läsförmåga eller kognitiva funktionsvariationer eller minnessjukdomar.

– Studier visar att information som presenteras i bild är lättare att förstå och minnas, särskilt för personer med visuellt minne, säger Eliisa Pitkäsalo, som är universitetslektor i översättningsvetenskap vid Tammerfors universitet.

Pitkäsalo leder forskargruppen Sarjis projekt Rättvisa med tecknade serier som verktyg, som fokuserar på att visualisera juridiska texter och avtal. Hon forskar också inom projektet Från ord till bild, vars mål att göra socialtjänstens handlingar begripligare med tecknade serier. Projekten finansieras av Konestiftelsen och Finlands Akademi.

– Tecknade bilder har färg, aktivitet och känslor. Människorna i dem har miner, gester och kroppsligt uttryck, vilket främjar förståelsen, säger Kirsi Günther, professor i socialt arbete vid Åbo universitet, som medverkar i båda projekten.

Också en van läsare kan ha svårt att förstå till exempel juridiskt och annat fackspråk. Om kunden får ett textdokument som ser komplicerat ut är det möjligt att hen aldrig läser det.

– Administrativa texter innehåller ofta mycket terminologi och termer som är obekanta och svåra att förstå, eller så är språkets struktur komplicerad med långa meningar eller invecklad grammatik, särskilt för personer med svagt språk, säger Pitkäsalo.

De visuella handlingarna skapas i nära samarbete med beställaren. Arbetet kräver en kontinuerlig dialog och förståelse för när och för vad handlingen används. Bilden arbetas fram av en tecknare, vars version sedan testas i en målgrupp. Socialtjänstens kunder har redan testat visuella handlingar, och många upplevde sig förstå den tecknade bilden bättre än det textbaserade dokumentet. Forskarna testar också visuella avtal bland hemvårdens kunder. Målet är att visuella dokument ska tas i bredare bruk i framtiden.

Enligt Pitkäsalo kan bilder också lätta på stämningen i tuffa situationer.

– Många möten handlar om svåra frågor. Situationen är så spänd att man kanske inte minns något av det efteråt. Då kan det vara lättare att ta in information genom att titta på en bild. •

 

Text: Eva Lamppu Illustration: Jan Pitkäsalo

Artikeln har publicerats i tidningen Funktionsrätt i samarbete 04/2022.

Back to top of page