fbpx

Utlåtande om betänkande om en delreform av diskrimineringslagen

| Uppdaterad
Illustrationsbild påverkan

Idag den 19 maj har SAMS lämnat in sitt utlåtande gällande delreformen av diskrimineringslagen. Vi anser att det är bra att den här lagstiftningen förnyas och uppdateras. Många viktiga förslag fanns med i propositionen som bland annat skyldighet att främja likabehandling i småbarnspedagogik, utvidgande av begreppet trakasserier och goda förslag till diskriminerings- och jämställdhetsnämndens uppgift. Samtidigt finns det en del förslag i regeringens proposition som vi anser vara för försiktiga och som tyvärr inte kommer att förbättra läget för personer med funktionsnedsättning i önskad mån exempelvis gällande arbetslivsfrågor.

Du kan läsa hela utlåtandet här.

Marica Nordman

Jurist

Back to top of page